a ka pa क़ qa
aa kha pha ख़ k͟ha
i ga ba ग़ ġa
ee gha bha ज़ za
u ṅa ma फ़ fa
oo cha ya ड़ ṛa
chha ra ढ़ ṛha
ja la    
e jha va    
ai ña śha    
o ṭa ṣha    
au ṭha sa    
ḍa ha    
ḍha क्ष kṣha    
ṇa त्र tra    
ta ज्ञ jña    
tha श्र śhra    
◌ं da        
◌ँ dha        
    na        

Nasalized sounds: à, è, ì, ò, ù, À, È, Ì, Ò, Ù
À à È è H̀ h̀ Ì ì K̀ k̀ M̀ m̀ Ǹ ǹ Ò ò R̀ r̀ S̀ s̀ T̀ t̀ Ù ù V̀ v̀ Ẁ ẁ X̀ x̀ Ỳ ỳ Z̀ z̀

Print Friendly, PDF & Email
%d bloggers like this: